Download Casusboek allergie by H de Groot PDF

By H de Groot

Allergie is een veelvoorkomend ziektebeeld in de huisartsenpraktijk. In de westerse wereld ontwikkelt maar liefst één op de drie mensen een allergie. Allergie is van alle leeftijden en meestal een multi-orgaanaandoening, waarbij vele disciplines betrokken zijn bij de allergologische zorg.In het Delfts Allergie Centrum (DAC) van de Reinier de Graaf Groep worden veel patiënten gezien door een multidisciplinair group van een allergoloog, kinderarts, KNO-arts, longarts, dermatoloog, medisch immunoloog en diëtist. Het Casusboek Allergie bevat 32 interessante ziektegeschiedenissen die door dediverse specialismen van het DAC zijn verzameld. De situations zijn kritisch beoordeeld door een huisarts, met identify op klinisch redeneren en afstemming met de bestaande NHG-Standaarden wat betreft aanvullende diagnostiek en therapiemogelijkheden.In het eerste deel van het boek worden de patiëntpresentatie en de relevante vragen voorgelegd met betrekking tot de diagnose en de te kiezen therapie. De antwoorden op de vragen en de bijbehorende toelichting zijn te vinden in het tweede deel.

Show description

Read Online or Download Casusboek allergie PDF

Similar nonfiction_12 books

Social Reading. Platforms, Applications, Clouds and Tags

Modern advancements within the publication publishing are altering the method as we all know it. alterations in demonstrated understandings of authorship and readership are resulting in new company versions based on the postulates of net 2. zero. Socially networked authorship, e-book construction and studying are one of the social and discursive practices commencing to outline this rising procedure.

Casusboek allergie

Allergie is een veelvoorkomend ziektebeeld in de huisartsenpraktijk. In de westerse wereld ontwikkelt maar liefst één op de drie mensen een allergie. Allergie is van alle leeftijden en meestal een multi-orgaanaandoening, waarbij vele disciplines betrokken zijn bij de allergologische zorg. In het Delfts Allergie Centrum (DAC) van de Reinier de Graaf Groep worden veel patiënten gezien door een multidisciplinair group van een allergoloog, kinderarts, KNO-arts, longarts, dermatoloog, medisch immunoloog en diëtist.

Seasons

Wintry weather is the precise time for ice skating, and what could summer time be like with no baseball? research the indicators for the 4 seasons, in addition to for the elements and actions that commonly go together with every one.

Additional resources for Casusboek allergie

Example text

De indicaties voor immunotherapie zijn: • leeftijd tussen de 5-60 jaar; • bewezen IgE-gemedieerde allergie; • een beperkt aantal allergenen veroorzaken de klachten; • patiënt heeft matig tot ernstige klachten; • patiënt is goed gemotiveerd; • allergie voor boompollen, graspollen en/of huisstofmijt. A N T W O O R D E N Contra-indicaties voor immunotherapie zijn: coronairziekten; hypertensiebehandeling met bètablokkers; behandeling met immunosuppresiva; astma met een FEV1 < 70% van voorspeld; zwangerschap bij de instelfase; auto-immuunziekten, zoals diabetes of SLE; slechte therapietrouw; nauw contact met huisdieren bij een bewezen allergie voor dit dier.

Het Kinderallergie Formularium, 2e editie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2011. 51 A N T W O O R D E N ■ CASUS 4 HOESTEN EN SLAPEN MET OPEN MOND 1. Wat wilt u nog meer weten over Eva? Bij aanvullende anamnese zou u het volgende te weten kunnen komen. De ouders van Eva zijn beiden atopisch. Eva heeft naast een dichte neus ook vaak last van een loopneus. Zij wrijft ook geregeld aan haar neus. Overdag hoest zij nauwelijks. Bij inspectie van de neus zou u een gezwollen livide (blauwig) neusslijmvlies kunnen vinden; de neus is dan nauwelijks doorgankelijk.

Welke beroepsallergie kan bij mevrouw Pijpers ontstaan zijn? 2. Kunt u de reactie op de voeding verklaren? 3. Welke maatregelen moeten er genomen worden, zowel op het werk als bij eventuele toekomstige ingrepen bij mevrouw Pijpers? 36 ■ CASUS 27 ALLERGIEDIAGNOSTIEK VAN DE TOEKOMST Mevrouw Van Eck (27 jaar) komt bij u op het spreekuur. Afgelopen weekend belandde zij op de SEH, nadat zij tijdens het lunchen van een maaltijdsalade in een eetcafé onwel was geworden. Zij bleek een anafylactische reactie te hebben.

Download PDF sample

Rated 4.31 of 5 – based on 9 votes